Surrealism

Surrealism

Surrealism var en konstnärlig och kulturell rörelse som började under 1920-talet i Paris konstnärskretsar. Stilen hade sina rötter i teorin om psykoanalys och utvecklades från Avant-garde och Dada. Den surrealistiska konsten spreds snabbt från bildkonsten och litteraturen till fotografi, film och musik för att bli en form av kulturpraxis inom litteratur, politik, filosofi samt sociala teorier världen över. Surrealistiska författare och konstnärer utforskade dialogen mellan verklighet och drömmar där man försökte skildra välståndet för mänskligheten men med betoning på det undermedvetna. De mest berömda och kända surrealistiska målningar från de framstående konstnärerna Joan Miró, Salvador Dalí, Yves Tanguy, André Breton, Max Ernst, Leonora Carrington och René Magritte berör fortfarande den stora publiken och kittlar betraktarens undermedvetna.

Joan Miros första surrealistiska målning ‘Tilled Field’ där hans färgstarka surrealistiska fantasi-vision av det katalanska landskapet och dess historia som samtidigt speglade den politiska situationen i Spanien på 1920-talet.

Den franska surrealistiska konstnären André Masson målning ’Battle of Fishes’ med en stark allegorisk syn på mänsklighetens konstanta konflikter. Masson avbildade surrealistiskt förstörelsen av Europa från världskriget med ett undervattenslandskap där fiskar med skarpa tänder attackerar varandra.

Yves Tanguy skapade ett mästerverk med målningen ‘Mama Papa is Wounded’ som huvudsakligen inspirerats av Sigmund Freuds psykoanalys och språk i det surrealistiska landskapet. I efterkrigstidens Europa genomfördes forskning på psykiatriska fall där patienten var krigsveteran av André Breton och Tanguy. Konstnärerna införlivade sedan sina tankar och uttalanden i deras moderna abstrakta konstverk. Däremot har de arketypiska och abstrakta symbolernas sanna betydelse inte avslöjats och förblir en gåta.

The Great Masturbator’ är en av mästaren Salvador Dalis tidiga verk där han fascinerats av Freuds psykoanalytiska teori. Dali analyserade omedvetna aspekter och målningen ’The Great Mastrubator’ är något av ett självporträtt där han beskriver konstnärens förvuxna ego med dess omvandlingar i ett surrealistiskt landskap som uttrycker både materiell önskan tillsammans med rädsla för den ansiktslösa och okända människan. Det mest kända konstverket från Dali är ’The Persistence of Memory’ där han skapat en ikonisk vy med klockor som smälter som centralt motiv.

Rene Magritte berömda målning ‘The Treachery of Images‘ blev en introduktion till popkonsten och fungerade som inspiration för dess utveckling. Magritte’s mästerverk anses vara ’Son of Man’ som är en ikonisk surrealistisk målning. Motivet är ett slags självporträtt men här är mannens ansikte svävande med ett märkligt grönt äpple. Målningen beskriver det vi kan se och det som är gömt eller det medvetna samvetet och det okontrollerade undermedvetna i människans personlighet.

Kommentarer är stängda.
nisarg