Nya tider och ny konstform

Nya tider och ny konstform

Den kreativa världens respons och perspektiv på det nya livet och dess möjligheter som kom med den industriella nya tidsåldern var den moderna konsten. Man kan säga att konsten genom årtusenden har lett upp till den moderna konsten. Trots att modern konst utvecklats under en tidsrymd av över hundra år och innefattar ett relativt stort antal genrer, kännetecknas modern konst av konstnärens avvisande av traditionella och klassiska stilar och framställer istället konst enligt hans eller hennes egna unika perspektiv och känsla.

Den industriella revolutionen orsakade stora förändringar i samhället och många migrerade från landsbygden till staden för att söka arbete. Detta påverkade i stor utsträckning den moderna konstens utveckling och många olika genren. En mycket betydelsefull teknisk utveckling var kameran och fotografiet som i och med att teknologin utvecklades gjordes mer tillgänglig. Detta utgjorde ett hot mot den klassiska konstnären som varken i målning eller skulptur kunde mäta sig med detaljerna i fotografiet. Konstnärerna blev därför manade att söka nya former att uttrycka sin konst på. Modern konst handlar om konstnärens perspektiv och ger artisten i större grad än någonsin tidigare möjligheten att uttrycka sig. Den moderna konsten har lyft fram ljusets, formens, färgens och känslolivets betydelse för måleri och skulptur på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Kommentarer är stängda.
nisarg