Abstrakt konst

Abstrakt konst

Den abstrakta konsten är en konst som inte skildrar, inte imiterar och är en icke-föreställande konst. Man använder begreppet ’abstrakt’ om konst som mer eller mindre har en abstrakt utformning. Ursprunget till den abstrakta konsten är tanken och idén att färger och former har påverkan på betraktaren, vilket konstnärer under en större del av 1900-talet försökte uppnå. Man försökte skapa konst på samma grunder som musiken, utan något föreställande motiv eller innehåll. Man anser att ursprunget till den abstrakta konsten kom från Cézanne som målade en del landskapsmotiv i geometriska former, målningar som kubisterna kom att beundra. Födelsen till den abstrakta stilen kom från kubismen men det var andra konstnärsgrupper som framhävde färgernas självrådande värde och inte kubisterna.

Ett ursprungligt motiv till abstrakta målningar kan vara utläsbara eller till och med synliga men det kan också förekomma endast geometriska eller symboliska former som helt saknar något motiv som hos exempelvis konstnären Mondrian.

Under 1920-talet blev det allt vanligare med olika former av abstrakt konst i både skulptur och måleri. Man använde ofta en utgångspunkt som var geometrisk och den abstrakta konstens huvudinriktning under 1930-talet var geometrisk. Den abstrakta konsten är raka motsatsen till den representativa konsten som har som mål att skildra den visuella verkligheten. Den abstrakta konsten har existerat i flera forntida kulturer men den moderna abstrakta konstens ursprung var som sagt 1900-talets början.

Optisk konst eller op art form kommer från den abstrakta konsten. Här skapar konstnären en illusion som är optisk genom att manipulera färger, former och mönster. En av de mest kända op konstnärerna är Bridget Riley med sin målning ’Movement in squares’ från 1961. Den tyska konstnären Gerhard Richter skapade flera olika verk och det är svårt att lägga hans konst i en genre. Hans mest berömda konstverk är Abstrakte Bilder-serien där den första målningen var ’Abstrakte Bild’ från 1976. Den spanska konstnären Joan Miro målade flertalet abstrakta mästerverk som idag anses varit inspirationen och föregångare till den abstrakta expressionismen. Miros konstverk ’Blue II’ från 1961 är en av hans mest kända och är en av en serie på tre målningar.

’Fadern till abstrakt konst’ anses vara Wassily Kandinsky av många och han målade flera av de tidigare verken. Kandinskys ’Composition VII’ från 1913 är ett av de absolut mest berömda konstverk som någonsin målats inom den abstrakta konsten. I denna målning hänvisade Kandisky till Bibliska apokalyptiska teman och även om det tog endast tre dagar att färdigställa mästerverket gjorde han många fler studier för denna målning än för tidigare verk.

Kommentarer är stängda.
nisarg