Impressionismen

Impressionismen

En av de största och viktigaste moderna rörelserna inom målningen är impressionism som utvecklades från 1860-talets Paris. Impressionismens inflytande spred sig från Frankrike över hela Europa och med tiden även till USA. Impressionismens konstnärer valde bort de fina detaljerna och ytor som den tiden artister eftersträvade samt avvisade officiella och av staten sanktionerade utställningar och salonger. Istället var målet för den impressionistiske konstnären att fånga det känslomässiga intrycket av en scen eller synintrycket av en betraktare under en kort stund. För att kunna uppnå detta lämnade dessa konstnärer studion för att måla utomhus på landsbygden eller på gatan.

Den impressionistiske artisten använde sig av rena och intensiva färger. Centralt var återgivning av ljuset och konstnärerna experimenterade med varierande färgkontraster för att uppnå detta. Man undvek att tydliga former och övergav det traditionella perspektivet vilket ledde till att flera kritiker kritiserade impressionistiska målningar och ansåg att de verkade oavslutade och av amatör kvalitet. Deras konst genomsyrades av idén att fånga ögonblicket, intrycket och ljusets optiska effekter – en påverkan från fotografiet, den tidens nya uppfinning. Syftet var att förmedla förändringar i väder och tidens gång men utan den realistiska skildringen.

1800-talet var en tidsperiod som uppskattade moralisk, realistisk och figurativ konst vilket impressionisterna bröt mot och använde sig av ny teknik, komposition och tydning av ljuset.

Impressionismen var utan tvekan en radikal konstform som centrerade runt parisiska konstnärer. Deras önskan att skapa konst som återspeglade världen där de levde och deras avvisande av de klassiska motiven och tekniken samt omfamnande av det moderna gjorde att de utsattes för hård kritik. Själva begreppet impressionist kommer från en grov förolämpning av Monets konstverk ’Impression, Sunrise’ som pressen kallade ’oavslutad’ och jämförde målningen med tapeter. Idag är dock deras konstverk oerhört omtyckta och älskade av många. Impressionismen som konststil är utan tvekan en av de mest inflytelserika.

Monet var tongivande för impressionismen och var särskilt intresserad av tidens gång. Monets idé var att måla samma motiv men vid olika tidpunkter på dagen och på året. Detta gav konstnären möjlighet att använda sig av både ljusets och årets skiftningar men med samma motiv, vilket visas i Monets serie med målningar av Rouen-katedralen. Monet kulminerade med sina studier av ’Waterlily pond’ där de senare konstverken fått en lätt abstrakt kvalitet. Renoir var lika betydelsefull för den impressionistiska konströrelsen men till skillnad från Monet valde han att fånga konstgjort ljus från danssalar eller liknade och målade gärna porträtt. Renoir föredrog vardagslivet och hans skildringar skiner av glädje och optimism som exempelvis konstverket ’Moulin de la Galette’ från 1876. Konstnärer som Winslow Homer och James Whistler tog impressionismen till USA efter sina resor till Europa. Homer tog in lärdomar om färg och ljus men använde starka konturer när han målade sitt favoritmotiv – havet. Whistler däremot var fascinerad av det japanska inflytande på denna konststil och tog detta till hjärtat.

Kommentarer är stängda.
nisarg