Så kom romantiken

Så kom romantiken

Romantiken kom vid slutet av 1700-talet och spred sig över Europa och USA ända in på 1900-talet. Här utmanades det rationella idealet från ’upplysningen’ och konstnärer betonade nu känslor samt känsla vilka var av stor relevans för att uppleva och förstå världen och inte endast ordning och orsak. Här firades intuition och fantasi samt artistens kreativitet. Romantiken lade kanske mer än andra konststilar grunden till den moderna konstens ismer. Nu vände de romantiska konstnärerna sin fokus åt naturen och man målade gärna utomhus. Tanken var att förhöja landskapsmålningen genom att observera landskapet och himlen. Konstnärer under Romantiken betonade i sina målningar: människor som del av naturen eller valde att skildra naturens kraft och oförutsägbarhet för att skapa känslan av vördnad hos betraktaren.

Efter den amerikanska revolutionen kom romantiken att vara sammankopplad till den nyfunna nationalismen som svepte över flera länder. Romantiken omfamnade traditioner, folklore och landskap som ytterligare inspirerade till nationell stolthet och identitet. En av de viktigare konstnärerna under romantiken var Henry Fuseli som med sin makabra och underliga målning ’The Nightmare’ från 1781 skildrar en kvinna utsträckt över en divan med en liten hårig incubus sittande på henne. Denna nya typ av motiv hade ingen avsikt att moralisera och var inte hämtat ur bibeln eller historien.

Kommentarer är stängda.
nisarg