Kubism

Kubism

Konstnärerna Georges Braque och Pablo Picasso anses att ha skapat kubism genom att använda sig av geometriska former i skildringar av framförallt människor. Picasso och Braque möttes 1905 men det var inte förrän 1907 som Picasso visade målningen ’Les Demoiselles d’Avignon’ för Braque, en målning som anses vara det allra första kubistiska konstverket. Picasso bröt i stort sett alla regler från den traditionella västerländska målningen i hans nya verk.

Picasso och Braque utvecklade kubismen tillsammans under två års tid. Det bör nämnas att Braque är den enda konstnär som Picasso någonsin samarbetat med. Fokus förflyttades från människor till objekt runt 1909 av Braque och Picasso med bland annat Braques ’Violin och palett’.

Den spanskfödda franska kubist-målaren Juan Gris dök upp på konstnärsscenen 1912. Han hade rest till Paris för att lära känna Braque och Picasso 1906. Gris är känd för sina målningar ‘Violin and Guitar’ samt ‘The Open Window’. Juan Gris har ofta kallats för kubismens tredje musketör och var en pådrivande kraft ända fram till hans bortgång endast 39 år gammal.

Många konstnärer inspirerades av kubismen som utvecklades under flera faser och gav en stor variation av målningar och stilar inom kubismen.

Kommentarer är stängda.
nisarg